Fråga 2015/16:1460 Åtgärder för att många ska vilja stanna kvar inom polisyrket

av Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Ofta hör vi om att det inte finns tillräckligt med poliser i vårt land.

Anledningen är att arbetsbelastningen ökar, bl.a. beroende på terrorhot, gränskontroller och gängkonflikter och mycket annat.

Nyligen stod att läsa i tidningen ”Svensk polis” där Rikspolischefen uttalar att ”vi måste bli fler... och att man arbetar intensivt för att försöka underlätta situationen och att det behövs mer resurser”.

Samtidigt framkommer det att många unga poliser söker sig från polisyrket p.g.a. dåliga löner, dålig personalpolitik. Annan anledning som uppges är att man inte underlättar för lite äldre poliser att få delpension så att de orkar stanna kvar och jobba några fler år.

I tidningen Svensk polis uttalar Rikspolischefen att ”andra angelägna frågor är… och att få fler att vilja stanna hos polisen t.ex. genom att underlätta delpensionering”

Min fråga till statsrådet är följande:

 

Hur ser statsrådet på det faktum att så många lämnar polisyrket och man vittnar om det jag beskriver ovan, och vad avser statsrådet göra för att stoppa denna negativa utveckling?