Fråga 2015/16:1458 Ny högre hastighet för EPA-traktorer

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Regler för EPA- och A-traktorer har stagnerat och föråldrats. Utvecklingen för fordon har rört på sig i övrigt, till exempel för EU-mopeder, men inte för EPA- och A-traktorer. Dagens lagstiftning gör gällande att den högsta tillåtna hastigheten för dessa fordon är 30 kilometer i timmen. Denna hastighetsbegränsning har gällt sedan den infördes på 1950-talet, det vill säga över ett halvt sekel sedan.

A-traktorerna används i dag främst av ungdomar, mest förekommande på landsbygden där avstånden till umgänge, skola och butiker är stora. Detta skänker många av dessa ungdomar frihet. På sommaren till att skaffa sig sina första jobberfarenheter och påbörja sitt CV och på vinterhalvåret att delta i just den utbildning som man mest önskar. För att öka attraktiviteten och användningsområdena för EPA-traktorer finns det därför anledning att höja den tillåtna högsta hastigheten. Som 15-åring går det fint att köra EU-moppe i 45 kilometer i timmen medan den som vill köra A-traktor måste hålla sig på max 30 kilometer i timmen. Det är inte rimligt. Det är föråldrat och det är närmast diskriminerande mot unga på landsbygden.

Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt statsrådet Sven-Erik Bucht (S):

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att öka ungas möjligheter på landsbygden till bättre villkor med mer rörligt och flexibelt sätt kunna söka arbete och studera, t.ex. vad gäller likställa fordon och färdmedel?