Fråga 2015/16:1457 Öppenhet i EU-förhandlingar med Kuba

av Birgitta Ohlsson (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Trots att förhandlingarna mellan EU och Kuba angående ett avtal om samarbete och politisk dialog avslutades i mars 2016 är innehållet inte offentliggjort. Avtalstexten har inte godkänts av EU-medlemsstaternas utrikesministrar.

Närmandet mellan Kuba och EU är historiskt. Länge har relationen mellan den kommunistiska diktaturen och Västvärlden varit frusen. Men en upptining av den kräver att Kuba visar att man ämnar förbättra respekten för de 11 miljoner kubanernas mänskliga rättigheter. En förutsättning för att Sverige och EU ska kunna samarbeta ska därför givetvis vara att man tydliggör för både regimen och det kubanska folket att man inte från europeiskt håll kompromissar med kraven på demokratisering.

I en demokratisk transition spelar civilsamhället en stor roll. När den europeiskkubanska avtalsprocessen hemlighålls utestängs kubanska MR-aktivister och andra viktiga grupper från delaktighet. Det riskerar att kraftigt försämra relationen mellan EU och kubanska demokrater, vilket också innebär att det kan undergräva målen för den europeiska utrikestjänsten – att främja demokrati globalt. Utan demokrater på plats kan ingen demokrati växa fram.

Vissa enskilda avtal EU tidigare slutit med stater och regioner har präglats av mer öppenhet och deltagande av civilsamhället. Att europeiska länder, som ofta framhåller vikten av transparens för en hälsosam demokrati, nu inte själva vill redovisa innehållet underminerar vår trovärdighet. Det gäller inte minst Sverige, som nu på olika sätt firar 250 år av lagstadgad yttrandefrihet.

 

Jag vill mot bakgrund av ovan fråga utrikesministern:

Vad innehåller överenskommelsen mellan EU och Kuba?