Fråga 2015/16:1454 Slöseri med legitimerad vårdpersonal

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Fyra av tio tandläkare som legitimerades i Sverige under 2014 var utbildade i utlandet.

Bland dem som har en utländsk tandläkarutbildning finns också många svenska studenter som valt att studera utomlands. Detta gäller inte bara tandläkare, utan även annan vård- och omsorgspersonal.

För en svensk som studerat till tandläkare utomlands är det tyvärr inte helt oproblematiskt att få en svensk tandläkarlegitimation, även om utbildningen genomförts i ett EU-land. Har man som svensk exempelvis en tandläkarutbildning från Danmark krävs det att man arbetar i Sverige under en viss tid för att få svensk tandläkarlegitimation. Den situationen är inte alls ovanlig inom exempelvis Region Skåne, där många tandläkare med dansk utbildning jobbar.

Socialstyrelsen utfärdar dock endast gästlegitimation i sex månader, trots att det krävs längre tid för att få möjlighet att ansöka om en svensk legitimation. En ansökan om ny gästlegitimation avslås som regel av Socialstyrelsen varvid tandläkaren, som då bara har några månader kvar för att få svensk tandläkarlegitimation,i stället tvingas lämna Sverige och söka arbete i landet där studierna utförts.

Så löser man inte vårdens omfattande utmaningar. Vill man ha vårdpersonal kvar i Sverige måste vägen till att kunna utföra sitt yrke vara kortare och enklare. Det kan inte finnas regelverk som vid mållinjen sätter krokben på efterfrågad och livsviktig arbetskraft.

Vården står inför en rad framtidsutmaningar som kräver resurser, reformer och politiskt ledarskap. Det stora antalet asylsökande har varit påfrestande för hälso- och sjukvården. Särskilt utsatta områden är primärvård, tandvård och psykiatri. Vi har inte råd att tappa utbildad vårdpersonal till andra länder.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt statsråd Gabriel Wikström:

​Vilka konkreta åtgärder vidtar statsrådet och regeringen för att det ska bli enklare för svenskar med utländsk vårdutbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden och snabbare kunna få en svensk legitimation?