Fråga 2015/16:1453 Strategi mot Hepatit C

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I juni detta år slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om hur 23,9 miljarder kronor ska fördelas till landstingen för att täcka upp kostnader för läkemedelsförmånen. Det är bra att staten nu är överens med landstingen, men det är synd att landstingen behövt vänta så länge på besked.

En del i överenskommelsen är att staten finansierar 70 procent av kostnaden för läkemedel mot Hepatit C som förskrivs i enlighet med smittskyddslagen och processen för ordnat införande. 

Just frågan om Hepatit C är angelägen. Varje år avlider närmare 180 svenskar till följd av viruset, en siffra som nästan motsvarar antalet döda i trafiken under samma tid. Ungefär 2 800 av de över 40 000 som bär på Hepatit C-smittan behandlas varje år. Samtidigt smittas årligen ytterligare 2 000 svenskar av viruset. Det innebär att det kommer att ta lång tid att eliminera sjukdomen helt i Sverige om man inte tar tag ordentligt i fråga. Kostnaderna för behandling av de som insjuknar riskerar således att öka dramatiskt under kommande år. För att skapa bättre förutsättningar för planering och en sammanhållen vårdkedja behövs det därför en elimineringsstrategi mot Hepatit C i Sverige.

Framför allt behövs det ett ändrat synsätt på de missbrukare som smittas av viruset och som för smittan vidare. Nästan alla som smittas idag är nämligen sprutmissbrukare, Det faktum att en stor del av sprutmissbrukarna bär på Hepatit C-viruset innebär inte bara ett lidande för missbrukarna utan det är även en stressfaktor för de som exempelvis arbetar i socialtjänst, polis och vården som kommer i kontakt med missbrukare.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Vad avser statsrådet och regeringen göra för att minska smittspridning och dödligheten av Hepatit C samt öka behandlingen av smittade?