Fråga 2015/16:1450 Slöseri med legitimerad vårdpersonal

av Cecilia Widegren (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Fyra av tio tandläkare som legitimerades i Sverige under 2014 var utbildade i utlandet.

Bland dem som har en utländsk tandläkarutbildning finns också många svenska studenter som valt att studera utomlands. Detta gäller inte bara tandläkare, utan även annan vård- och omsorgspersonal.

Tyvärr är det för en svensk som studerat till tandläkare utomlands inte helt oproblematiskt att få en svensk tandläkarlegitimation. Även om utbildningen genomförts i ett EU-land. Har man som svensk exempelvis en tandläkarutbildning från Danmark krävs det att man arbetar i Sverige under en tid för att tillgodose sig en svensk tandläkarlegitimation.

Socialstyrelsen ger dock endast gästlegitimation i sex månader. Även om man behöver fler arbetstimmar för att ha möjlighet att ansöka om en svensk legitimation. En ny ansökan avslås från Socialstyrelsen och tandläkaren som bara har några månader kvar till sin svenska tandläkarlegitimation tvingas i stället att lämna Sverige och söka arbete i landet där studierna utförts.

Så löser man inte Sveriges integrations-, arbetsmarknads- och tillväxtutmaningar. Vill man ha vårdpersonal i Sverige måste vägen till att kunna utföra sitt yrke vara kortare och enklare. Det kan inte finnas regelverk som vid mållinjen sätter krokben på behövd och livsviktig arbetskraft.

Vården står inför en rad framtidsutmaningar som kräver resurser, reformer och politiskt ledarskap. Det stora antalet asylsökande har varit påfrestande för hälso- och sjukvården. Nu är det dags att på allvar ta tillvara den kompetens som finns i Sverige, men som utbildats på andra platser, oavsett var man kommer ifrån. Vi har inte råd att tappa eller inte ta tillvara på utbildad vårdpersonal.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S):

​Vilka konkreta åtgärder vidtar ministern och regeringen för att snabbare, enklare och mer systematiskt från början ta tillvara på vårdutbildade som befinner sig i Sverige, samt för svenskar med utländsk vårdutbildning att komma in svenska arbetsmarknad?