Fråga 2015/16:1440 Utredning om kommunikation för samhällsviktiga myndigheter

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Post- och telestyrelsen (PTS) har skickat ut en inbjudan till en utförsäljning av 700-megahertzbandet. Försvarsmakten, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säpo har i sina remissvar varit mycket tydliga med att de inte vill att PTS säljer ut hela bandet utan avvaktar och sparar cirka en tredjedel av utrymmet för att de, och andra samhällsviktiga myndigheter, ska kunna kommunicera i ett eget, säkert och robust nät.

Om hela 700-megahertzbandet säljs ut riskerar frekvenserna hamna hos bolag som kanske inte kan uppfylla de behov och krav som bland annat Säpo och polisen kräver. Säpo har i sitt remissvar till PTS pekat på en rad problem som kan uppstå om hela bandet auktioneras ut.

Vi lever med en orolig omvärld, säkerhets- och krisberedskapsnivån behöver höjas. I detta läge borde frågan om säker kommunikation för samhällsviktiga myndigheter utredas ordentligt innan någon försäljning sker.

 

Avser försvarsministern att ta initiativ till att frågan om kommunikation för samhällsviktiga myndigheter ska utredas och i så fall om 700-megahertzbandet helt eller delvis bör kvarstå i statens ägo?