Fråga 2015/16:1432 Rikets säkerhet och 700-megahertzbandet

av Lena Asplund (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Post- och telestyrelsen (PTS) har för avsikt att auktionera ut 700-megahertzbandet som tidigare har använts för marksänd tv. Nu är avsikten att det i stället ska användas till mobilnätssurf. Försvarsmakten, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säpo har i sina remissvar varit tydliga med att de inte vill att PTS säljer ut hela bandet utan avvaktar och sparar cirka en tredjedel av utrymmet för att kriskommunikationen ska ha ett eget och säkert alternativ.

Om hela frekvensen auktioneras ut kan dessutom frekvenserna hamna hos bolag som kanske inte har Sveriges säkerhet som det viktigaste, kanske till och med tvärtom, något som Säpo noga påtalat i sitt remissvar.

När så viktiga myndigheter för vår säkerhet och krisberedskap har så starka invändningar borde frågan definitivt diskuteras och analyseras ordentligt på regeringsnivå innan någon försäljning sker.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Hur har statsministern, som har det högsta ansvaret för rikets säkerhet, för avsikt att agera för att en del av det så viktiga 700-megahertzbandet ska kvarstå i statens ägo?