Fråga 2015/16:1422 Motorvägsbron i Södertälje och sårbarhet i transportsystemet

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Natten mot midsommarafton blev bärande delar av motorvägsbron i Södertälje påkörda av en långtradare. Bron går högt över Södertälje kanal och är en vital del av både väg- och sjöinfrastrukturen i Sverige. Under den gångna veckan har påverkan på trafiken varit omfattande.

Olyckan belyser sårbarheten i vårt transportsystem. Konsekvenserna av midsommarnattens olycka i Södertälje visar att många människor och företag är beroende av ett fungerande vägnät. I ljuset av detta blir regeringens besparing på 500 miljoner kronor till vägunderhållet oroväckande. Vägunderhållet ska inte vara en budgetregulator för att finansiera bidragshöjningar eller andra utgiftsökningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att regeringens besparing på vägunderhållet inte riskerar att öka sårbarheten i transportsystemet?