Fråga 2015/16:1421 En nationell läkemedelslista

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Redan 2010 presenterades rapporten Nationell läkemedelsstrategi? – en förstudie (S2010/6349/FS). Denna förstudie bildade ett underlag för den så kallade högnivågrupp som alliansregeringen tillsatte för ett projekt med syfte att börja utarbeta en nationell läkemedelsstrategi.

Därefter tog alliansregeringen i flera omgångar och steg fram utvecklade handlingsplaner för att kunna utarbeta en nationell läkemedelsstrategi i samverkan med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, vårdens medarbetare, landsting, apoteksbranschen och läkemedelsindustrin.

Den första nationella läkemedelsstrategin presenterades sedan 2011. I den slogs det fast framför allt fem huvudsakliga och övergripande utmaningar och målsättningar. Dessa fem handlade om medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass, en jämlik vård, en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, minimal miljöpåverkan samt attraktivitet för innovation av produkter och tjänster.

Det är mycket oroande att enligt nya uppgifter kan en gemensam läkemedelslista allra tidigast vara på plats 2018 inom ramen för den nationella läkemedelstrategin. I nuläget saknas möjligheter till en gemensam bild av patientens läkemedelsbehandling. Regeringens hantering av frågan är oacceptabelt långsam. Detta trots vårdens och patienternas behov och den enorma förbättringspotential som ligger i en sådan lista.

Det är givet att det behövs en väl avvägd balans mellan patientsäkerhet och den personliga integriteten. Samtidigt kan inte frågan tillåtas att dras i långbänk. Den förtjänar en snabbare hantering. Regeringen saknar en plan men behöver skaffa sig en, inte på papper utan i handling.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta nu för att en gemensam läkemedelslista med en väl avvägd balans mellan patientsäkerhet och integritet kan vara på plats senast i början av 2017?