Fråga 2015/16:1415 Växande vårdköer

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) meddelar nu att vårdköerna än en gång har börjat växa. Redan i nuläget har Sverige ett av Europas sämsta resultat när det kommer till tillgänglighet på grund av de orimligt långa väntetiderna.

Dag Larsson (S), ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation, menar att ökningen till stor del sammanfaller med avskaffandet av den av alliansregeringen införda kömiljarden. Föga förvånande kan det tyckas vara att prestationerna nu sjunker när ett starkt incitament försvinner. Klart är i vart fall att vi inte kan acceptera en sådan utveckling. Vårdköerna behöver minska, inte växa. 

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att ta för att minska de växande vårdköerna?