Fråga 2015/16:1414 Åtgärder för ett ökat byggande

av Margareta Cederfelt (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Regeringens förslag för ökat byggande lämnar mycket att önska. För att åstadkomma ett ökat byggande behövs såväl andra som fler åtgärder än de av regeringen föreslagna åtgärderna.

För att nämna några problemområden: Det råder brist på kompetent personal inom byggindustrin. Att utbilda kunniga personer tar tid, och detta måste därför startas snarast för att bostadskrisen inte ska förvärras ytterligare.

Ett annat problem är de långa och utdragna plan- och bygglovsreglerna, som utgör ett omfattande hinder. Beslut i dessa processer fattas på kommunal nivå. Det behövs i många kommuner incitament för att förkorta processen från idé till beslut och genomförande.

Det så kallade investeringsstödet uppfattas som negativt av åtskilliga aktörer inom byggbranschen eftersom det påverkar byggandet långsiktigt.

För en politik som mer långsiktigt tar fasta på ökat byggande behövs mer genomgripande reformer och ett långsiktigt perspektiv.

Frågor som inte alls berörs av regeringen men som påverkar byggandet är ränteläge, sysselsättning, skatter och hushållens ekonomi. Tyvärr berörs inte dessa områden över huvud taget i regeringens förslag för ökat byggande.

Behovet av fler bostäder är akut i stora delar av landet, och det finns inget som tyder på en avmattning av behovet av fler bostäder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Är statsrådet beredd att bredda och revidera sin bostadspolitiska plattform till förmån för en politik som leder till ett långsiktigt byggande, och vilka åtgärder avser statsrådet i sådant fall att föreslå?