Fråga 2015/16:1407 Totalvikten för B-körkort

av Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

För ett vanligt B-körkort får totalvikten för fordon och släp inte överstiga 3 500 kilo. En lite större kombi väger i dag runt 2 200 kilo. Detta innebär att ett släp får väga max 1 300 kilo för att en person med vanligt B-körkort ska få köra fordonet.

Om en förare i stället väljer att använda sig av en mindre bil så kan vikten på släpet öka med ett antal hundra kilo. Men då finns risken att fordonsekipaget i stället blir mindre trafiksäkert än vad som hade varit fallet om föraren i stället hade valt att en större kombimodell.

Sedan 2013 finns möjligheten att ta ett utökat B-körkort. Med en utökad behörighet kan en person då i stället köra ett fordon med släp med en fordonskombination på max 4 250 kilo. För många personer är det väldigt omständligt och dyrt att ansöka om och köra upp för ett utökat B-körkort. Speciellt då det allt som oftast bara rör sig om att frakta 100 kilo eller lite mer över gränsen på 3 500 kilo som det handlar om.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Pågår det något arbete i regeringen för att höja totalvikten för B-körkort från 3 500 kilo till exempelvis 4 000 kilo?