Fråga 2015/16:1401 Postförsändelser till rättspsykiatriska regionkliniker

av Eva Lohman (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

SVT rapporterade häromveckan att farliga föremål som skjutvapen, narkotika och knivar smugglas in på de rättspsykiatriska regionklinikerna. Flera av landets farligaste brottslingar avtjänar sina straff på dessa regionkliniker.

Detta är en säkerhetsrisk; dock står lagen i vägen för att de rättspsykiatriska regionklinikerna ska kunna genomföra automatiska kontroller av alla paket som skickas till de intagna. Beslut om kontroll måste fattas av chefsöverläkaren i varje enskilt fall. Enligt lagen är syftet att skydda den enskilde och skapa rättssäkerhet.

De rättspsykiatriska regionklinikerna har begärt från både Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att tolka lagen på ett sätt som ger de rättspsykiatriska regionklinikerna rätt att få granska inkommande post. I ett uttalande menar IVO att det krävs en lagändring för att få till stånd en förändring.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 


Är justitie- och migrationsministern beredd att överväga eventuella lagändringar för att möjliggöra för de rättspsykiatriska regionklinikerna att kunna granska inkommande post, i syfte att kunna stävja införsel av farliga föremål till interner?