Fråga 2015/16:1400 Fikru Maru

av Ulla Andersson (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Jag vill börja med att tacka utrikesministern för svaret på min tidigare skriftliga fråga om Fikru Marus situation (2015/16:1212). Statsrådet svarade då att ”UD fortsätter att följa utvecklingen noga. Vi kommer att ta upp Fikru Marus ärende så länge det behövs och på de sätt vi bedömer mest ändamålsenliga”, samt att ni hade hopp inför domstolsförhandlingen den 20 juni.

Den förhandling som skulle äga rum den 20 juni blev uppskjuten på nytt, och Fikru sitter fortfarande fängslad. Det har han nu gjort i över tre år, utan rättegång. Det ska ingen människa behöva utsättas för. Det är en omänsklig hantering och så långt från rättssäkerhet som man kan komma.

Det är uppenbart att den svenska regeringens agerande har varit otillräckligt. Nu behöver Sverige öka sina ansträngningar för Fikru Marus och hans familjs skull.

Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

På vilket sätt avser statsrådet att öka ansträngningarna för att se till att Fikru Marus fall prövas på ett rättssäkert sätt?