Fråga 2015/16:1396 Mediepolitiska insatser

av Lars Mejern Larsson (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Det svenska och internationella medielandskapet har förändrats i grunden de senaste åren. Ägarkoncentrationen inom traditionella medier har ökat, samtidigt som webben har öppnat enorma nya möjligheter till mångfald, öppenhet och oberoende. Samtidigt har allt fler nyhetsförmedlare svårt att locka nya betalande läsare, och många tidningar står inför stora ekonomiska utmaningar.

Regeringen har tillsatt en ny medieutredning som har till uppgift att i oktober föreslå en ny mediepolitisk verktygslåda. Det ekonomiska läget för den lokala dagspressen pockar på en snabb sådan förändring med förslag på konkreta åtgärder för att säkra den leverans av demokratiska förutsättningar som dagstidningarna står för i våra valkretsar. En mediepolitik inom nuvarande ramar är uppenbart otillräcklig och begränsande, liksom en politik som fokuseras på teknologi i stället för demokrati. Direktiven till Medieutredningen är därvid begränsande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser statsrådet att signalera en resursmässigt mer ambitiös prioritering än hittills av de nödvändiga mediepolitiska insatserna?