Fråga 2015/16:1395 Betalservice i hela landet

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Människor ska kunna bo, leva och arbeta i hela Sverige. Landsbygden, vars gröna sektor växer med rimliga förutsättningar, behöver goda villkor för företagande. Därtill ska det vara enkelt att starta företag för att människor ska kunna förverkliga sina drömmar, eller anställa en till. Detta är förutsättningar som är viktiga för att hela Sverige ska kunna leva. För att det ska kunna skapas nya och fler jobb behövs enklare regler som fokuserar på mer tillväxt och mindre krångel.

I dag har företagare på landsbygden allt svårare att sätta in sina dagskassor. Länsstyrelsen, som bevakar behovet av grundläggande betaltjänster, ser att dagskasseinlämningen är den service som minskar mest. Enligt myndigheten Tillväxtanalys har drygt 1 100 arbetsställen med en kontantintensiv verksamhet längre än 30 kilometer till sitt närmaste serviceställe för dagskassehantering. Det är inte rimligt att en så grundläggande service som kontanthantering inte fungerar.

För att jobb och tillväxt ska fungera i landets alla delar krävs tillgång till grundläggande service där människor verkar och bor. Företagande och vardagsliv på landsbygden behöver bli enklare – inte krångligare och dyrare.

Nu senast har detta bland annat uppmärksammats i norra Skaraborg, till exempel i Töreboda där små och medelstora företag nu blir helt utan grundläggande betalservice. Detta är bara ytterligare ett exempel och jag undrar om det är rimligt när tanken är att hela Sverige ska leva och utvecklas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht (S):

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att omedelbart vidta för att öka och förbättra tillgängligheten till grundläggande betalservice i hela Sverige, även i Skaraborg, och hur avser statsrådet att följa upp dem som redan drabbats och ge dem möjlighet till betaltjänster?