Fråga 2015/16:1389 Regelförenklingar efter OECD:s rapport

av Jörgen Warborn (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I svar på min skriftliga fråga 2015/16:645 om regelförenkling för ökad svensk konkurrenskraft skriver ministern den 1 februari:

”OECD:s rapport analyseras nu närmare för att se vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas för att ytterligare förbättra regelgivningsprocesserna i Sverige."

OECD:s rapport Regulatory Policy Outlook 2015 presenterades den 28 oktober som ett led i OECD:s arbete med att systematiskt följa upp frågor kring regelgivningsprocesser i medlemsländerna.

Regeringen har nu haft många månader på sig att noga analysera OECD:s slutsatser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsministern Damberg följande:

Vilka åtgärder har ministern initierat som resultat av OECD:s rapport?