Fråga 2015/16:1388 Kvinnliga innovatörer

av Jörgen Warborn (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Av inkomna patentansökningar kommer endast 6-7 procent från kvinnliga uppfinnare. Det låga antalet ansökningar har varit konstant de senaste tio åren, trots att kvinnorna blir allt fler på forskningsutbildningarna och i teknikintensiva verksamheter.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Vad avser ministern och regeringen att vidta för åtgärder att förbättra förutsättningarna för kvinnliga innovatörer, företagare och formgivare?