Fråga 2015/16:1382 Kriterier för att uppgraderas till universitet

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Den 16 juni skrev statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) tillsammans med en partikollega, vilken är regionstyrelsens ordförande i Skåne, en debattartikel i Sydsvenskan (http://www.sydsvenskan.se/2016-06-16/malmo-hogskola-ska-bli-universitet). I artikeln presenterade de båda S-politikerna nyheten att Malmö högskola från den 1 januari 2018 kommer att få universitetsstatus. Malmö gjorde redan i fjol en förfrågan om detta men fick då avslag på sin begäran. Ett beslut som statsminister Löfven lär ha sagt berodde på det statsfinansiella läget (http://universitetslararen.se/2016/06/20/uppgraderingen-av-malmo-hogskola-ger-rektorer-nytt-hopp/). Ett ansträngt läge som fortfarande torde föreligga.
Med tanke på att fler högskolor nu väntas skicka in ansökningar för att uppgraderas till universitet är det viktigt att de utbildnings- och forskningspolitiska kriterierna som ligger bakom utnämningen tydliggörs. Detta är viktigt eftersom att högskolor som tilldelas universitetsstatus också kommer att innebära att mer resurser styrs till lärosätet ifråga.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 Vilka utbildnings- och forskningspolitiska kriterier ska vara uppfyllda för att en högskola ska kunna uppgraderas till universitet?