Fråga 2015/16:1371 Djursjukhuset Strömsholms verksamhet

av Lars Eriksson (S)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

År 2010 beslutades om ny lagstiftning för djursjukvårdarna. Det handlar om kvalitetssäkring och definierade behörighetskrav för att utföra vissa behandlingar som man tidigare kunnat göra under veterinärs ansvar. Detta innebär att personalen måste utbildas och man har haft fem år på sig att få rätt kompetens. Av olika skäl, bland annat brist på utbildningsplatser, har inte all personal kunnat få denna utbildning och nu är tiden ute. Nu står man inför fullbordat faktum och personal som utfört arbetsuppgifter under  lång tid får inte längre utföra dem. 

Djursjukhuset Strömsholm är en viktig kompetens i vår region och har ca 150 anställda.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är:

 

 Föranleder den uppkomna situationen några åtgärder eller initiativ från statsrådets sida?