Fråga 2015/16:1367 Översynen av Arbetsförmedlingen

av Annika Qarlsson (C)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Jobb förmedlas oftast genom kontakter. 9 av 10 jobb förmedlas via släkt, vänner, jobbarkompisar, grannar med flera. De som står utanför arbetsmarknaden saknar ofta nätverk. Därför behöver den arbetslösa en ”säljare” som bygger nätverk och skapar kontakter åt dem. Detta är särskilt viktigt då den arbetssökande helt saknar nätverk eller kunskap om det svenska samhället. Arbetsgivares behov är att hos Arbetsförmedlingen hitta arbetssökande som man vill anställa.

Det är detta uppdraget som inte Arbetsförmedlingen svarar upp mot som gör att förtroendet är så lågt. Att Arbetsförmedlingen inte fungerar är ingen nyhet. Sitt namn till trots klarar myndigheten inte av uppgiften att förmedla arbete. I Förtroendebarometern för 2015 säger 11 procent av de tillfrågade att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för Arbetsförmedlingen. Det är lägre än för någon annan myndighet eller organisation, annat företag eller för massmeder i mätningen.

Kritiken mot Arbetsförmedlingen är inte ny. Därför tillsatte den förra regeringen en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Tyvärr lades den ned halvvägs i sitt arbete av nuvarande regering. Riksdagen har två gånger gett regeringen till känna att översynen ska återupptas men än har inget hänt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

När kommer ministern att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen?