Fråga 2015/16:1364 Arbetsförmedlingen och pilotprojekt

av Annika Qarlsson (C)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Jobb förmedlas oftast genom kontakter. 9 av 10 jobb förmedlas via släkt, vänner, jobbarkompisar, grannar med flera. De som står utanför arbetsmarknaden saknar ofta nätverk. Därför behöver den arbetslösa en ”säljare” som bygger nätverk och skapar kontakter åt dem. Detta är särskilt viktigt då den arbetssökande helt saknar nätverk eller kunskap om det svenska samhället. Arbetsgivares behov är att hos Arbetsförmedlingen hitta arbetssökande som man vill anställa.

Det är detta uppdrag som inte Arbetsförmedlingen svarar upp mot, som gör att förtroendet är så lågt. Arbetsförmedlingens uppdrag är som att sitta på två stolar samtidigt. Den ska sköta arbetsmarknadens funktionssätt med matchning och utbildningsinsatser, bygga förtroende med de arbetssökande och samtidigt vara den myndighet som beslutar om a-kassan. Den ska vara utförare av tjänster och samtidigt upphandla konkurrenterna och även bedöma sina konkurrenter. Den ska söka upp företagen, bygga förtroende och sälja in sina tjänster. Det vore bättre att dela upp ansvaret och renodla uppdraget för att var och en bättre ska kunna göra det som förväntas av en – och göra det bra.

Man borde renodla Arbetsförmedlingens uppdrag till ett myndighetsuppdrag och i stället låta andra aktörer ansvara för utbildnings- och förmedlingsinsatser mot prestationsbaserad ersättning. Då skulle ersättning betalas ut till aktören vid utfört uppdrag – utbildning eller varaktigt jobb. Betalningen är beroende av utfallet av insatsen.

Det finns intresse från många håll för detta. Senast tydligt uttalat av en partikamrat till arbetsmarknadsministern om att få testa ett regionalt försöksprojekt i Malmö, där Arbetsförmedlingen i dag har svårt att klara sitt uppdrag och arbetslösheten är bland Sveriges högsta sedan lång tid. Centerpartiet har tidigare föreslagit detta och ser det som ett intressant område med stora utmaningar och bra för att få erfarenhet av ett pilotprojekt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Är ministern beredd att testa ett regionalt pilotprojekt i Malmö som alternativ till Arbetsförmedlingen?