Fråga 2015/16:1356 Sexuella ofredanden vid offentliga evenemang

av Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under 2015 utsattes unga kvinnor för sexuella ofredanden på flera håll i Europa. I Sverige skedde det vid flera olika tillfällen, bland annat under ungdomsfestivalen We are Sthlm. Rikspolischefen beslutade att utsattheten för sexuella ofredanden i folkmassor skulle utredas för att dessa brott bättre skulle kunna kartläggas och förebyggas. Polisen lämnade den 16 maj 2016 rapporten Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder.

I rapporten framkommer bland annat följande information:

Antalet anmälda sexuella ofredanden har ökat med drygt 25 procent mellan 2011 och 2015. Vissa fall av ofredanden har övergått i fullbordade våldtäkter och misshandel. Ungdomarna säger själva till polisen att sexuella ofredanden är något normaliserat som ständigt pågår i vardagen, och att man får räkna med detta.

Den övervägande delen som har utsatts är flickor under 15 år. De allra flesta gärningsmän agerar ensamma och utsätter flickor för fysiska beröringar som upplevs som obehagliga. Få gärningsmän har kunnat identifieras men signalementsuppgifter talar för att de inte utgör någon homogen grupp. Brott som har begåtts i grupp är till antalet få men har skapat en känsla av hjälplöshet, och flickor som har drabbats har känt sig djupt kränkta och rädda för att gå ut.

De som är misstänkta för brott som har utförts av en större grupp gärningsmän på offentlig plats var främst personer med utländskt medborgarskap. Vid brotten som anmälts i simhallar har de misstänkta gärningsmännen främst varit asylsökande pojkar.

Det finns en risk för en negativ utveckling mot grövre brott om samhället inte reagerar. Samhället har ett stort ansvar att försöka ändra den bagatelliserande attityden. Sexuella ofredanden handlar mycket om attityder, normer och värderingar. I vissa stadsdelar kan det till och med vara svårt att arbeta som kvinnlig polis.

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur ser statsrådet på uppgifterna i polisens rapport, och vilka åtgärder tänker statsrådet vidta med anledning av uppgifterna?