Fråga 2015/16:1354 Entreprenöriellt lärande och Snilleblixtarna

av Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Vikten av att tidigt uppmuntra barns och ungas kreativitet och deras intresse för miljö och teknik är av stor betydelse för samhället. Om detta är de allra flesta överens. Det var också ett skäl till att alliansregeringen förde in skrivningar om ”entreprenöriellt lärande” i läroplanerna. En metodik som är avsedd att löpa som en röd tråd genom hela läroprocessen – från förskolan till forskarutbildningen. En intressant aktör i sammanhanget är den ideella föreningen Snilleblixtarna som förmedlar material och sprider kunskap om entreprenöriellt lärande från förskolan och till och med årskurs 5. Sedan flera år har föreningen kunnat ansöka om bidrag för sin verksamhet hos Skolverket, men till följd av att regeringen har infört nya metoder och bytt ut ansökningsförfarandet till att i stället upphandla verksamheten har denna möjlighet stoppats och föreningen riskerar nu nedläggning. Detta skulle vara högst olyckligt, vilket framgår inte minst om man tittar på de positiva omdömen som föreningens verksamhet fått av pedagoger och elever. Att flera ledande professorer inom entreprenörskapsområdet dessutom uttalar sitt stöd för föreningens verksamhet riktad till tidiga skolår, gör det hela än mer beklagligt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att inte fler ideella organisationer i likhet med Snilleblixtarna, vars verksamhet understöder läroplanernas intentioner, ska gå förlorade till följd av regeringens nya metoder för att fördela bidrag?