Fråga 2015/16:1349 Försvarsmaktens verksamhet i Blekinge

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Enligt uppgifter ska ett regeringsbeslut om tillstånd för en vindkraftspark i Hanöbukten vara nära förestående. Försvarsmakten varnar för de negativa effekter en sådan utbyggnad kan få, både för flygflottiljen F 17 i Kallinge och marinbasen i Karlskrona. I dessa organisationsenheter har svenska staten investerat många miljarder genom århundraden.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder är ministern och regeringen beredd att vidta för att säkra Försvarsmaktens verksamhet i Blekinge?