Fråga 2015/16:1329 Böter vid studentbalskortege

av Jonas Gunnarsson (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Det är studenttider i landet. Många är de unga som nu ser vuxenlivet hägra efter barn- och ungdomsåren i skolan. Det vill de självklart fira.

Det har i många stycken utvecklats en samhällelig kultur runt de riter som förväntas under studentfirandena. Det är inte bara studenterna och deras anhöriga som deltar i firandena. En viktig del av de här firandena har blivit de studentkorteger som går genom de allra flesta svenska städer inför studenternas baler och andra firanden.

I Karlstad har det blivit tydligt att dagens förordningar gällande kortegkörning och bältesanvändande inte fungerar särskilt bra. Fletalet studenter har under kortegerna fått böter då de suttit uppe på de nedfällda suffletterna på de fordon de färdas i. Det är snarare regel än undantag att studenter och andra vid andra firanden färdas på det här viset.

Med anledning av det detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 Är statsrådet bered att ta initiativ till förändringar som kan göra kortegeåkning på det vis som nämns ovan möjligt?