Fråga 2015/16:1324 Åtgärder för att minska antalet drunkningsolyckor

av Kent Härstedt (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Det finns i dag en nollvision för dödsolyckor i trafiken, och genom den har antalet dödsolyckor halverats sedan nollvisionen infördes. Det finns också en nollvision för dödsbränder, i vilka antalet människor som omkommer är ungefär lika många som genom drunkningsolyckor. Däremot finns ingen nollvision för drunkningsolyckor.

Utvecklingen när det gäller drunkningsolyckor är oroväckande, och trenden måste vända så att antalet omkomna minskar. 

Mot bakgrund av detta är min fråga till statsrådet:

 

Vad tänker statsrådet göra för att se till att antalet drunkningsolyckor minskar?