Fråga 2015/16:1311 Skattefusk vid flytt-RUT

av Mattias Ottosson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder föreslås omfattas av RUT-avdraget, enligt en lagrådsremiss. Det innefattar även flytt till och från magasinering. Förslaget är en del av den migrationspolitiska överenskommelsen. Flyttjänster avser enklare arbete som inte kräver någon särskild utbildning. Skattereduktion för flyttjänster uppges öka efterfrågan på tjänsterna och skapa nya arbetstillfällen för korttidsutbildade. Flytt-RUT påstås vidare ge ökade möjligheter för korttidsutbildade att ta sig in på arbetsmarknaden samt ha positiva effekter för såväl sysselsättningen som tillväxten i landet. En skattelättnad för flyttjänster skulle även bidra till att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, enligt lagrådsremissen.

Flyttföretagen välkomnar flytt-RUT men säger samtidigt att det finns ett mycket stort problem med fusk i branschen. Enligt dem händer det ofta att företag fakturerar en privatpersons flytt som en städtjänst och då kan använda städ-RUT. Även om detta fusk försvinner med flytt-RUT blir då sysselsättningseffekten lägre, eftersom den bara flyttar jobb från städ-RUT till flytt-RUT.

Personalliggare, med oannonserade kontrollbesök från Skatteverket, är ett effektivt instrument mot skattefusk som tillämpats i både restaurang- och frisörsbranscherna. Skatteverket har också förordat att fler branscher ska få detta system. Det vore bra att nu tillämpa detta i flyttbranchen för att undvika skattefusk och svart arbetskraft.

Jag vill därför fråga finansministern:

 

Genom vilka åtgärder vill finansministern säkerställa att fusk och skatteläckage i flyttbranschen inte ökar med flytt-RUT?