Fråga 2015/16:1298 Avställda båtar som utgör en miljörisk

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Det finns runt våra kuster ett betydande antal gamla båtar och vrak som är tickande miljöbomber.

Inte minst pågår det en omvandling inom fiskenäringen som riskerar att skapa stora miljökatastrofer. Det mindre fisket håller på utvecklas till storskaligt fiske, då allt fler fiskekvoter säljs. Detta medför problem i form av avställda fiskebåtar i mycket dåligt skick, som står vid vid kaj och riskerar att sjunka till botten, något som till exempel Sotenäs kommun vittnar om. En av båtarna länspumpas i dag dygnet runt i kommunen, och en annan båt som sjunkit har bärgats från botten och destruerats av kronofogden. Följden blir en svår och kostsam bärgning och i värsta fall att miljöfarligt avfall läcker ut i hamnbassängen.

Enligt Sotenäs kommun har kommunen inte laglig rätt att flytta på båtarna utan ägarnas medgivande. Ifall kommunen skulle ingripa skulle det rubriceras som egenmäktigt förfarande, och kommunen skulle eventuellt bli skyldig för att reparera de skador som båten skulle kunna få i samband med flytt. Det enda alternativ som återstår, enligt kommunen, är att vända sig till kronofogden och begära handräckning. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljöministern:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta för kommuner runt om vår kust för att få bort avställda båtar som utgör en miljörisk?