Fråga 2015/16:1296 Skrotning av fiskebåtar

av Jan-Olof Larsson (S)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

I min hemkommun Sotenäs är fisket en viktig näring. Men det är en näring som är under stor omvandling. Fiskeflottan krymper genom att fiskefartyg upphör att användas i yrkesmässigt fiske.

Som ett resultat av det ligger nu ett antal tidigare fiskebåtar vid kaj i Sotenäs kommun och i flera andra kustkommuner. Flera av dessa båtar är i mycket dåligt skick och riskerar att sjunka. En av båtarna länspumpas i dag dygnet runt, och en annan bärgades från botten och destruerades av Kronofogdemyndigheten hösten 2015.

För övriga båtar pågår diskussioner både med ägare och med kronofogden, men det är svårt att få till en förändring. Kommunen känner sig maktlös i sammanhanget. Ägarna hämtar inte båtarna trots upprepade påstötningar, och båtarna är nu i så dåligt skick att risken är stor att ytterligare någon av båtarna sjunker till botten. Om så är fallet resulterar det i en mycket svår och kostsam bärgning och en stor risk att miljöfarligt avfall läcker ut i hamnbassängen.

Kommunen känner sig maktlös eftersom det inte är möjligt att med laglig rätt flytta båtarna utan ägarnas medgivande. Om kommunen ingriper rubriceras det som egenmäktigt förfarande. Vidare kan kommunen kan bli skyldig att reparera de skador som båten eventuellt åsamkas vid flytt. Det som återstår för kommunen är att begära handräckning från kronofogden.

Sotenäs kommun är mycket bekymrad över utvecklingen, som i slutändan kostar skattebetalarna stora summor pengar.

Min fråga till miljöministern är:

 

Hur ser ministern på möjligheten att korrigera lagstiftning och regelverk för att underlätta för kommunerna att få bort dessa skrotbåtar?