Fråga 2015/16:1291 Gode män

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den senaste tiden har det uppdagats via medierna att ett antal av de medborgare som utsetts till gode män har haft upp till 69 eller 81 klienter var. Man kan ifrågasätta om det går att hinna med så många klienter utan att någon blir utan hjälp. Samtidigt kommer det andra uppgifter i medierna om att några gode män uppträtt bedrägligt mot sina klienter och låtit pengar ”försvinna” i verksamheten utan att någon märkt det. Med våra många ensamkommande flyktingbarn behövs det också fler som kan ställa upp som gode män, och då krävs både utbildning och förtroendeskapande åtgärder för att detta ska fungera.

Det känns som att något skulle behöva göras för att strama upp organisationen kring gode män och få till en bättre kontroll av hur detta sköts. Jag vill därför fråga justitie- och migrationsministern:

 

Avser ministern att göra något när det gäller organisationen kring gode män?