Fråga 2015/16:1285 Alkobommar och konkurrens

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Efter ett tillkännagivande i riksdagen gav regeringen i april Trafikverket i uppdrag att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll genom alkobommar i tre till fem hamnar som bedöms lämpliga. I uppdraget till Trafikverket ingår att identifiera och föreslå lämpliga hamnar utifrån trafikvolym, kostnader, infrastruktur och kontrollsituation.

Alkobommar är ett effektivt sätt att bekämpa rattfylleri, och de ska sättas upp i alla hamnar, inte bara i ett fåtal hamnar som regeringen vill. Det är bra att alkobommarna äntligen kommer på plats, men tre till fem hamnar är för lite. Dessutom finns det en risk att konkurrensen snedvrids mellan hamnarna, då åkerier kan välja bort de hamnar som har alkobommar och då bara vissa hamnar tvingas investera i och avsätta delar av sitt hamnområde till bommar. Därför bör alla gränshamnar ha samma krav på sig på att ha alkobommar.

För att öka trafiksäkerheten och förhindra en snedvridning av konkurrensen måste alkobommar sättas upp i landets samtliga gränshamnar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minimera risken att konkurrensen mellan hamnar snedvrids när alkobommarna sätts upp?