Fråga 2015/16:1284 Beslut om åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Sveriges vatten

av Gunilla Nordgren (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Regeringen beslöt sent i höstas att göra en överprövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Sveriges vatten åren 2016–2020.

Svar på den nya remissrundan lämnades in under våren 2016. Därefter har inte så mycket hörts i frågan, men enligt flera utsagor ska regeringen göra prövningen före sommaren.

Förslagen till åtgärdsprogram har skapat en hel del oro ute i landet, hos bönder och kommuner, då liggande förslag från vattenmyndigheterna medför stora kostnader samt planering och samordning mellan myndigheter med mera.

Såväl bönder som kommuner har många utmaningar framöver, så jag hoppas att man fattar beslut om åtgärder som är rimliga att genomföra. 

Det är således viktigt att beslut i frågan kommer snarast, så att såväl bönder som kommuner, länsstyrelser med flera snarast kan börja planera för åtgärder. Tiden för att ha en chans att genomföra åtgärderna har ju genom ett försenat beslut blivit ännu kortare.

Jag vill därför fråga miljöministern följande:

 

När avser regeringen att fatta beslut i denna fråga?