Fråga 2015/16:1281 Bemanningsföretag inom vården

av Karin Rågsjö (V)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Bemanningsföretag används tyvärr allt oftare inom vården. Faktum är att år 2011 lade landstingen och regionerna 2,45 miljarder kronor på inhyrd personal. Året därpå presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en handlingsplan för att minska användandet av bemanningsföretag. Ett första delmål var att halvera kostnaderna till år 2014. Så blev det inte. Kostnaderna för inhyrd personal har i stället skenat. Förra året betalade landstingen och regionerna 3,41 miljarder kronor för stafettläkare, stafettsjuksköterskor och annan inhyrd personal.

Bland företagen finns bemanningsföretag som specialiserat sig på att hyra ut utländska sjuksköterskor till landsting runt om i Sverige. Vårdförbundet har länge varnat för att dessa sjuksköterskor har sämre anställningsvillkor än de svenska. Det finns uppgifter om att sjuksköterskorna har lägre löner och själva är skyldiga att betala kostnader för resor, boende och utbildning i svenska språket. Så låg lön som 18 kronor i timmen har rapporterats för dessa grupper. Flera bekymmersamma omständigheter såväl som regelrätta avtalsbrott har upptäckts i dessa kontrakt.

Vissa bemanningsföretag har satt i system att medvetet kringgå landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor genom att hyrsjuksköterskorna har anställts av utländska systerföretag till bemanningsföretaget i deras respektive hemländer, så som Slovakien, Ungern och Baltstaterna.

Min fråga till statsrådet Gabriel Wikström är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta mot bakgrund av vad som ovan anförts?