Fråga 2015/16:1278 Våldet mot utryckningspersonal

av Thomas Finnborg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Samhällsservicens primära uppgift är att skydda, hjälpa och vägleda. Trots det har polis, ambulanspersonal och brandmän vid otaliga tillfällen fått utstå stenkastning och grovt språk i vissa utryckningssituationer. Oftast händer detta i utanförskapsområden där ungdomsgäng bildat sin egen parallella värld och värderingsgrund.

Dessa missförhållanden måste bekämpas omedelbart och förebyggas var de än förekommer i Sverige.

Flera poliser och annan utryckningspersonal lämnar nu sina yrken på grund av underbemanning och ohållbar arbetsmiljö. Med anledning av situationen bör därmed en nationell handlingsplan upprättas för att motverka det oacceptabla våldet mot dessa yrkesgrupper. Även lagstiftning borde ses över så att blåljuspersonal kan skyddas på ett bättre sätt.

Jag vill fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 Avser ministern att initiera en nationell handlingsplan mot våld mot polis, ambulanspersonal och brandmän?