Fråga 2015/16:1274 Handlingsplan för fungerande Öresundspendling

av Kristina Yngwe (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Id-kravens införande har på många sätt skapat problem för Öresundsintegrationen, inte minst för de personer som dagligen pendlar över Öresundsbron. Många pendlare har valt att säga upp sig från sitt jobb eller flytta till andra sidan Öresund, som följd av de pendlingsproblem som uppstått. Eftersom regeringen inte ger någon signal om att id-kraven kommer att slopas inom överskådlig tid gör nu allt fler skånska pendlare överväganden om det är möjligt att bo kvar i Sverige och fortsätta pendla över bron eller om de måste säga upp sig eller flytta.

Nu behövs det en tydlig plan så att pendlarna får en signal om huruvida regeringen har någon vilja och avsikt att förbättra pendlarnas situation eller ej. 

Min fråga till statsrådet är därför:

 

Avser statsrådet att upprätta en handlingsplan för hur Öresundsbropendlarnas situation kan förbättras?