Fråga 2015/16:1271 ISDS/ICS även inom EU

av Håkan Svenneling (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

En läcka visade nyligen att fem EU-länder har föreslagit att ISDS/ICS ska införas i EU, alltså även mellan EU-länder.

Den 7 april lyfte Österrike, Finland, Frankrike, Tyskland och Nederländerna i Europeiska rådets handelskommitté förslaget att inrätta en skiljedomstol för utländska investeringar inom EU, liknande det system av ISDS/ICS som man försöker etablera genom handelsavtal(CETA respektive TTIP) med Kanada respektive USA.

Riksdagen har inte fått någon information om detta förslag. Regeringens ståndpunkt i frågan är ej heller känd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsministern följande:

 

Avser ministern att informera riksdagen (EU-nämnden och näringsutskottet) om förslaget och om regeringens ståndpunkt i frågan?