Fråga 2015/16:1264 Den oroväckande politiska utvecklingen i Brasilien

av Hans Linde (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 12 maj valde en majoritet i den brasilianska senaten att suspendera presidenten Dilma Rousseff med hänvisning till anklagelser om korruption. Det finns en rad frågetecken kring suspenderingen, och mycket tyder på att landets högeropposition utnyttjat anklagelserna om korruption för att avsätta en folkvald president av i grunden politiska skäl.

Den nya tillförordnade presidenten Michel Temer har tillsatt en regering som endast består av vita män, och har lagt fram ett stort antal förslag med syfte att avveckla de sociala framsteg som skett under de 13 år som Partido dos Trabalhadores styrt landet. Ett av de första beslut man fattade var att lägga ned Kulturdepartementet samt Jämställdhets- och jämlikhetsdepartementet. Nu förbereder man förslag om omfattande privatisering och nedskärningar i välfärd och sociala trygghetssystem. Man avser också att bland annat undergräva urfolkens rätt till markområden och att luckra upp förbudet mot slaveri.

Det är uppseendeväckande att en icke folkvald regering och president väljer att genomföra dramatiska reformer som man uppenbarligen saknar mandat för från de brasilianska väljarna. Redan har omfattande demonstrationer genomförts mot den nya interimsregeringen, och åtskilliga röster dömer ut den som en kuppregering.

Jag vill med anledning av utvecklingen i Brasilien fråga utrikesminister Margot Wallström:

Vilka initiativ avser utrikesministern att vidta för att Sverige som enskilt land och som medlem i EU ska verka för att värna demokratin i Brasilien och motverka reformer som kommer att leda till ökade sociala klyftor och undergräva urfolkens rättigheter?