Fråga 2015/16:1263 Hot om inskränkningar i hbtq-personers rättigheter i Georgien

av Hans Linde (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I Georgien möter hbtq-personer en omfattande homo- och transfobi och en utbredd diskriminering samt saknar på flera områden grundläggande rättigheter. I ILGA Europes senaste rankning hamnar Georgien på plats 30 av de 49 undersökta länderna. I World Value Survey från 2014 rankades Georgien som det tredje mest homofobiska landet i världen; hela 92 procent av de svarande uppgav att de motsatte sig att bo granne med en hbtq-person. De senaste åren har flera manifestationer mot homo- och transfobi stoppats av våldsamma motdemonstranter.

Samtidigt införde Georgien 2015 en ny antidiskrimineringslagstiftning som uttryckligen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Situationen för hbtq-personer har även de senaste åren bedömts vara något bättre i Georgien än i grannländerna.

I början av maj presenterades ett lagförslag i det georgiska parlamentet för att förbjuda samkönade äktenskap och skriva in i landets konstitution att äktenskap är förbehållet olikkönade par. Ett av parlamentets utskott har redan ställt sig bakom förslaget, och regeringspartiet har öppnat för en folkomröstning i frågan om inte parlamentet godkänner förslaget.

Samkönade par saknar i dag alla former av juridiska rättigheter i Georgien. Den föreslagna lagen skulle göra det än svårare att ändra på det. Samtidigt skulle ett uttryckligt förbud mot samkönade äktenskap bidra till att förstärka den redan starka homo- och transfobin i Georgien.

Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka initiativ avser utrikesministern att vidta för att Sverige som såväl enskilt land som medlem i EU ska agera för att värna hbtq-personers rättigheter i Georgien och förhindra att landet förbjuder samkönade äktenskap?