Fråga 2015/16:1256 Utveckling av totalförsvaret

av Mattias Jonsson (S)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige har på väldigt kort tid drabbats av en rad allvarliga händelser. Det har varit radarhaveri på Arlanda, räddningstjänstens kommunikationssystem har varit ur funktion, det har varit avbrott på SOS alarm, datahaveri hos SR och SVT i Göteborg, trasiga sändarmaster i Häglared och Tranemo och avbrott i SJ:s bokningssystem. Tidigare i år har det varit överbelastningsattacker mot svenska mediehus och brand i ställverk på Göteborgs central.

Enligt medieuppgifter säger professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell att scenariot stämmer överens med en bild av så kallad hybridkrigföring som har vuxit fram sedan den ryska Krimoperationen 2014.

Tillsammans ger detta en oroande bild. Regeringen har själv konstaterat att det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats.

Riksdagen beslutade den 16 juni 2015 om mål för det militära och civila försvaret i enlighet med regeringens försvarspolitiska proposition. När det gäller det civila försvaret innebär riksdagens beslut att det ska värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

För att nå målen beslutade regeringen den 10 december 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Uppdraget ska senast i juni 2016 återrapporteras till regeringen.

Min fråga till försvarsministern är:

 

Hur avser försvarsministern att gå vidare i arbetet med att utveckla ett modernt totalförsvar?