Fråga 2015/16:1249 Bevarande och utveckling av den svenska modellen

av Niklas Karlsson (S)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Riskkapitalbolaget Nomad Foods, som köpte Findus i Bjuv i november 2015, meddelade i mitten på mars i år att fabriken ska läggas ned och att produktionen ska flyttas till Tyskland. 450 personer har varslats om uppsägning och runt 500 odlare berörs av beskedet. Detta är ett hårt slag mot Bjuv och Skåne. För många människor väntar arbetslöshet, och för en hel bransch av ärtodlare råder stor osäkerhet om framtiden.

I Sverige är det relativt billigt att säga upp personal och lägga ned företag. Det kan ses som en viktig konkurrensfördel för oss när nya företag ska välja placering. Sverige som ett exportberoende land måste naturligtvis göra det attraktivt för internationella företag att etablera sig i landet. Det är en viktig del av den svenska modellen.

Men i den globaliserade värld vi lever i med riskkapitalister som är ute efter att tjäna snabba pengar på att köpa upp och lägga ned lönsamma företag, skapar det också problem.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Avser näringsministern att göra något för att bevara och utveckla den svenska modellen genom någon form av reglering så att det kostar att lägga ned lönsamma företag, eller att kräva att företag som vill lägga ned sin verksamhet gör en grundlig analys av de samhällsekonomiska effekterna?