Fråga 2015/16:1246 Lantbrukets konkurrenskraft

av Betty Malmberg (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

"Lika villkor" är grunden för all näringsverksamhet inom EU. Därför blir det märkligt att olika länders myndigheter kan tolka och implementera EU:s direktiv på så olika sätt. Detta gäller näringsverksamhet i allmänhet men lantbrukares villkor i synnerhet. Under våren har det blivit känt att svensk odling av lök, bönor och ekologiskt odlade växthusgrönsaker riskerar att läggas ned, då de nödvändiga växtskyddsmedlen har förbjudits i Sverige, trots att motsvarande restriktioner och tolkning av direktiven inte sker i andra EU-länder. Detta är inte hållbart. Jordbruks- och miljöministern har tillfrågats i samma ärende men har inte kunnat ge några konkreta besked.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att se till att de ovan nämnda statsråden agerar för att säkerställa att svenska lantbruksföretag kan konkurrera på lika villkor som lantbrukare i andra EU-länder?