Fråga 2015/16:1232 Avlastning i ögonsjukvården genom vidareutbildade optiker

av Anette Åkesson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I dag har Sverige långa väntetider för att få komma till en ögonläkare. För att korta väntetiderna för patienterna och samtidigt avlasta ögonläkarna skulle optiker med korrekt vidareutbildning, ca 250 av 2 000 aktiva optiker i landet, behöva få använda diagnostika. Dessa optiker skulle då utgöra en resurs som kan behandla vissa patienter men även remittera vidare de patienter som verkligen behöver träffa en ögonläkare. Det skulle vara en förbättring för patienterna, mer samhällsekonomiskt effektivt och dessutom vara i överensstämmelse med betänkandet från 2009 års Behörighetsutredning. Länder som Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien har ett sådant system, och där fungerar det väl.

Alliansregeringen ändrade den förordning som ger Socialstyrelsen möjlighet att öppna upp för detta även i Sverige redan 2013 (SFS 2013:246) – men ingenting har hänt sedan dess. Socialstyrelsen bromsar alltså utvecklingen inom ögonsjukvården.

Med anledning av det som anförs ovan frågar jag statsrådet Gabriel Wikström:

 

Ämnar statsrådet begära att Socialstyrelsen öppnar upp för de optiker som är vidareutbildade att få använda diagnostika för att få ett bättre flöde, kortare väntetider och en mer samhällseffektiv ögonsjukvård?