Fråga 2015/16:1220 Misstänkta terrorister bland asylsökande

av Roger Haddad (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under hösten 2015 framkom det att antalet asylärenden där Migrationsverket involverar Säkerhetspolisen har ökat dramatiskt. Migrationsverket har heller inte haft kapacitet att tidigt kunna avgöra om en flykting kan ha koppling till terrororganisationer som Islamiska staten eller begått allvarliga krigsförbrytelser/folkmord.

Säkerhetspolisen har efter anmälan från Migrationsverket möjlighet att avge ett yttrande, som kan utgöra ett viktigt beslutsunderlag när verket ska besluta om en person ska beviljas uppehållstillstånd eller inte. Det är angeläget att denna rutin fungerar för att förhindra att terrorister söker skydd i Sverige som flyktingar, inte minst för att förhindra framtida attentat på svensk mark. 

Mot bakgrund av detta blir min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att vidta åtgärder för att ansvariga myndigheter ska få ett bättre fungerande system för att avvisa misstänka terrorister som söker asyl i Sverige?