Fråga 2015/16:1216 Tilldelning av tåglägen

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

På den svenska järnvägen går i dag många olika sorters tåg, som alla ska samsas på samma spår. Tåglägestilldelningen är därför avgörande för i vilken omfattning man kan bedriva trafik som tågbolag. I dag tilldelas tåglägen på årsbasis, vilket skapar förutsättningar för flexibilitet och omläggningar av tidtabellen år från år. För vissa tågoperatörer är detta problematiskt, eftersom det blir svårt att på längre sikt vara garanterade utrymme på banan, vilket påverkar förutsättningarna att göra långsiktiga planeringar. Det blir också svårt att räkna på investeringar i nya tåg om man inte vet huruvida man får möjlighet att använda dem på det svenska järnvägsnätet eller ej. I kontrast till detta finns godstrafikens behov av väldigt kortsiktig tilldelning av trafiklägen för att tillgodose varierande behov hos deras kunder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Är statsrådet beredd att verka för att tillgodose såväl behovet av flexibilitet i tilldelningen av tåglägen som behovet av en långsiktighet för tågoperatörer?