Fråga 2015/16:1213 Asylsökande över Sundet

av Mikael Cederbratt (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

En kapsejsad flotte med fyra personer utanför ön Saltholm medförde ett stort räddningspådrag då fyra människor låg i vattnet efter ett misslyckat försök att ta sig till Sverige för att söka asyl.

Polisen säger sig ha fått indikationer från flera håll på att det kan bli vanligare med flyktingar som försöker ta sjövägen över Öresund till Sverige för att söka asyl.

Med hjälp av flygplan och fartyg övervakas Öresund av Kustbevakningen. Att upprätta bevakning i de många småbåtshamnarna kräver dock mer resurser.

Därför vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Avser statsrådet att använda mer av samhällets resurser och frivilligorganisationer som exempel Sjöräddningssällskapet för att hantera denna problematik?