Fråga 2015/16:1211 Krav på legitimation för djursjukskötare

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

För en tid sedan skärptes kraven för djursjukskötare när legitimation infördes efter avslutad utbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Även djurvårdare/djursjukskötare som har arbetat länge kan inte utöva vissa delar av sitt yrke, som exempelvis att ge sömnmedel, utan legitimation.

Det är uppenbart att effekterna av att personal inte längre har rätt att utföra vissa arbetsuppgifter kan bli negativa för många djurkliniker; inte minst blir bemanningsproblematiken extra svår på kvällar och helger. 

Efterfrågan på personal med kompetens att söva är mycket stor på arbetsmarknaden. Även om antalet utbildningsplatser har ökat är bedömningen att efterfrågan är större än tillgången. För att lösa kompetensförsörjningen krävs därför åtgärder från regeringens och Jordbruksverkets sida.

Valideringsfrågan är central. En modell för att lösa problematiken skulle kunna vara att validera kunskap och att medge att man får utföra vissa arbetsuppgifter, som exempelvis sövning, utan krav på legitimation. 

Min fråga till statsrådet är:

 

Kommer statsrådet och regeringen att vidta åtgärder för att påskynda en regeländring som ger validerade djursjukskötare (utan legitimation) möjlighet att fortsatt utföra vissa arbetsuppgifter, som exempelvis sövning?