Fråga 2015/16:1210 Rekrytering av poliser

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Kompetensförsörjningen till svensk polis är en ständigt aktuell fråga, särskilt sommartid i samband med ledigheter eller föräldraledigheter. Frågan aktualiseras mot bakgrund av att flera poliser lämnat myndigheten det senaste halvåret för att byta arbetsgivare. Denna oroande utveckling måste regeringen ta på mycket större allvar än i dag.

Ovanpå detta tillkommer att det i mindre orter är svårt att rekrytera poliser som också är beredda att stanna kvar på orten. Nyligen besökte jag lokalpolisområdet Sala i Västmanland. De ansvarar för att täcka den norra länsdelen, ett stort geografiskt område. En viktig utmaning är att kunna erbjuda poliser från närområdet anställning i myndigheten.

En mer lokal rekryteringsprocess skulle kunna minska antalet poliser som snabbt lämnar mindre orter för att flytta till större städer. Nu när regeringen är i färd med att akademisera polisutbildningen kommer det att bli ännu svårare för de mindre orterna att täcka behovet av poliser i yttre tjänst. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

 

Kommer statsrådet och regeringen att påverka rekryteringsprocessen så att lokala polismyndigheter enklare och direkt kan anställa poliser från sitt närområde?