Fråga 2015/16:1206 Avtal om vaccin

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Enligt uppgifter har Folkhälsomyndigheten skrivit ett nytt avtal med samma leverantör avseende i grunden samma prototypvaccin som upphandlades 2009 med anledning av WHO:s deklarerande av en pandemi orsakad av influensaviruset H1N1, den så kallade svininfluensan. I samband med denna pandemivaccinering drabbades över 300 svenskar av narkolepsi, en allvarlig sjukdom som medför stort lidande för inte bara den enskilde drabbade utan även dennes familj.

Enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, är det osannolikt att samma sak händer igen. Folkhälsomyndigheten hävdar bland annat att exakt samma sak inte kommer att hända igen, dels för att det inte är exakt samma vaccin, dels för att det inte är exakt samma förutsättningar. Detta betraktat ur epidemiologens perspektiv.

Sett ur medborgarens perspektiv förefaller detta förfarande och synsätt vara minst sagt okänsligt och respektlöst. Den forskning som pågår har ännu inte svaret på vad som påverkade vaccinet att orsaka narkolepsin. Svaren att vi vet vilka åldersgrupper som drabbades och under vilka förutsättningar är ju inte tillräckligt välgrundade skäl att välja samma prototypvaccin igen.

Låt oss lära av våra misstag. Självklart ska även de åldersgrupper som drabbades mest frekvent av narkolepsi, barn och unga, kunna ta del av det vaccin staten upphandlar för att säkerställa liv och hälsa vid en eventuell ny pandemi. Då duger det inte med att åberopa att man vet vilka åldersgrupper som sist drabbades. Därför är det nu angeläget att veta vilka beslut regeringen och ansvarigt statsråd, Gabriel Wikström, har tagit med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut och om avtalet redan är påskrivet. Vilka undersökningar och upphandlingar har förelegat, och vilka kriterier ställde regeringen upp med anledning av dessa? 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt statsråd, Gabriel Wikström (S):

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta omedelbart för att säkerställa att vid behov av en ny pandemivaccinering inte även denna leder till följdverkningar såsom narkolepsi?